Personvern­erklæring

Sist oppdatert: 11 april 2024
Ikrafttredelsesdato: 11 april 2024

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til Omega Helse.

Adresse: Valkendorfsgate 9, Vestland 5012 Bergen, Norge
E-post: kontakt@omegahelse.no
Telefon: +47 916 92 378

Om innsamling, bruk og utlevering av informasjon som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt ( https://www.omegahelse.no ). («Tjenesten»). Ved å gå inn på eller bruke tjenesten samtykker du til innsamling, bruk og utlevering av opplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker til det samme, ber vi deg om ikke å gå inn på eller bruke tjenesten.

Vi kan når som helst endre denne personvernerklæringen uten å varsle deg på forhånd og vil legge ut den reviderte personvernerklæringen på Tjenesten. Den reviderte personvernerklæringen trer i kraft 180 dager etter at den reviderte personvernerklæringen er lagt ut i tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du med jevne mellomrom går gjennom denne siden.

Informasjonen vi samler inn

Vi vil samle inn og behandle følgende personopplysninger om deg:

    1. Navn
    2. E-post
    3. Telefonnummer

Lagring av opplysningene dine

Vi oppbevarer personopplysningene dine hos oss i 1 dag etter at de er sendt inn, eller så lenge vi trenger dem for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan ha behov for å oppbevare visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for registrering/rapportering i henhold til gjeldende lov eller av andre legitime grunner, som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Resterende anonym informasjon og aggregert informasjon, som ikke identifiserer deg (verken direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.

Dine rettigheter

Avhengig av hvilken lov som gjelder, kan du ha rett til å få tilgang til og korrigere eller slette personopplysningene dine eller motta en kopi av personopplysningene dine, begrense eller motsette deg aktiv behandling av opplysningene dine, be oss om å dele (portere) personopplysningene dine til en annen enhet, trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss til å behandle opplysningene dine, rett til å klage til en lovbestemt myndighet og andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på accounts+omegahelse@agog.no. Vær oppmerksom på at hvis du ikke gir oss tillatelse til å samle inn eller behandle de nødvendige personopplysningene eller trekker tilbake samtykket til å behandle dem for de nødvendige formålene, kan det hende at du ikke får tilgang til eller kan bruke tjenestene som opplysningene ble innhentet for.

Informasjonskapsler m.m.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker disse og hvilke valg du har i forhold til disse sporingsteknologiene, kan du lese vår Cookiepolicy

Sikkerhet

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. På grunn av den iboende risikoen kan vi imidlertid ikke garantere absolutt sikkerhet, og vi kan derfor ikke sikre eller garantere sikkerheten til informasjonen du sender til oss, og du gjør det på egen risiko.

Klage-/data­beskyttelses­ansvarlig

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om behandlingen av opplysningene dine som er tilgjengelige hos oss, kan du sende en e-post til vår nettside behandler hos Omega Helse:

E-post: accounts+omegahelse@agog.no.

Vi vil behandle dine bekymringer i samsvar med gjeldende lovgivning.