Vaksiner og reisemedisin

Vi er spesialister på reisemedisin, reisevaksiner og andre vaksiner.

Reisemedisin og reisevaksine

Skal du på ferie eller jobbreise til land i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og stillehavsøyene er det viktig at du i god tid før avreise tenker gjennom behov for vaksine og medisiner.

Omega Helses erfarne spesialist i reisemedisin, vår ReiseDoktor, tilbyr alle typer reisevaksiner og gulfebersertifikat samt medisiner. Vi gir forebyggende råd og helseinformasjon for at reisen din skal bli så trygg og vellykket som mulig.

Vår legespesialist gjør individuelle vurderinger i hvert tilfelle, og anbefaler vaksiner ut fra reiserute, reisetype, reisens varighet og din helsetilstand.
Du vil i tillegg få viktige råd om forebygging slik at du kan forebygge eller hindre sykdom under reisen som du ikke kan vaksinere deg mot.

Du får med din egen journal på reisen. Den inneholder all nødvendig medisinsk informasjon. Vi tilbyr også kontakt med vår lege under reisen.

Skal du på jobbreise, særlig hvis du skal reise lenge, krever arbeidsgiver ofte utreiseattest. Den inneholder en helseattest med vaksiner og medisiner du bruker, og eventuelt skal bruke, under oppholdet.

Omega Helse er ved ReiseDoktor med i et verdensomspennende nettverk av klinikker (TRAVAX) som våre kunder kan benytte, og som kan gi informasjon om nødvendig sykehusbehandling.

Skal du oppholde deg i utlandet over flere måneder, og særlig om du er helsepersonell som skal jobbe i utlandet og har nærkontakt med lokalbefolkning, er det særlig viktig med de riktige vaksinene. BCG-vaksine mot tuberkulose vil bli vurdert, også om det er opphold i deler av Europa.

Illustrasjon av kvinne og solsikker til Omega Helses side om reisemedisin og vaksine

Aktuelle reisevaksiner:

 • Hepatitt A- og Hepatitt B-vaksine
 • Boostrix Polio (sprøyte med oppfriskningsdose av «barnevaksinene» hvert 10. år). Inneholder vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
 • Gulfebervaksine (med gulfebersertfikat)
 • Rabies-vaksine (enten før avreise eller akuttbehandling etter rabies-bitt sammen med Rabies-serum)
 • Vaksine mot denguefeber
 • Vaksine mot japansk hjernehinnebetennelse
 • Vaksine mot annen hjernehinnebetennelse

Andre vaksiner, bl.a. annet mot tarminfeksjoner, er foreløpig under utprøvning og kan bli aktuelle om et par år.

Aktuelle medisiner før reise:

 • Malaria som forebygging (eller i enkelte land som akutt «stand-by»-behandling pga. mistenkte symptomer)
 • Andre «stand-by»-medisiner kan være antibiotika, allergimedisiner m.fl.)
 • Medisiner den reisende bruker før reisen skal evt. justeres før avreise (i samarbeid med fastlege)
Illustrasjon av kvinne som sitter i stol og leser til Omega Helses side om reisemedisin og vaksine

Usikker på hvilke vaksiner du har tatt?

Her kan du logge inn og sjekke dine tidligere, barnevaksiner, reisevaksiner og andre vaksiner du har fått som voksen fra 2011.

Noen få vaksiner, som gulfebervaksine og MMR, er levende vaksiner. Disse har økt bivirkningsrisiko. Vi vurderer alltid risiko for bivirkninger opp mot risikoen for å få sykdommen.

Gulfebervaksine er obligatorisk i noen land i Afrika og Sør-Amerika. Der må du legge frem attest eller et sertifikat for å bekrefte at du hat fått gulfebervaksinen. I noen tilfeller kan det være aktuelt å skrive et fritaksskriv hvis vaksinen ikke kan gis på grunn av helsetilstand.

Vaksinasjon av voksne

Ikke alle barnevaksiner gir livslang beskyttelse. Noen trenger oppfriskingsdoser i voksen alder. Vaksiner anbefales også til eldre fordi alder kan øke risiko for alvorlig forløp av noen sykdommer.

Her kan du lese mer i Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder.

 • Hvilke vaksiner er aktuelle for deg som er 18 år eller eldre?
 • Polio, difteri, stivkrampe og kikhoste i én vaksine (Boostrix Polio) hvert 10. år fra 18-årsalderen.
 • Meslinger, kusma og rødehunder/rubella (MMR). Engangsdose, hvis du ikke er vaksinert tidligere, eller har hatt sykdommene.

Hvilke vaksiner er aktuelle for deg som er 65 år eller eldre, eller har kroniske sykdommer?

 • Influensa, hvert år
 • Pneumokokkvaksine hvert 6. år

Hvilke vaksiner er aktuelle for deg som er 65 år eller eldre, har kronisk lungesykdom eller hjerte/karsykdom, lever- eller nyresvikt, nervesykdom eller -skade, nedsatt immunforsvar, diabetes type 1 og 2 eller svært alvorlig overvekt (KMI/BMI over 40)?

 • Vaksiner mot andre sykdommer etter vurdering av lege (se vaksinasjonsveilederen).
 • Vaksine mot «helvetesild», Herpes Zoster (50 år eller eldre) og andre som ikke nevnt i FHIs vaksinasjonsveileder.

Hvilke vaksiner er aktuelle for deg som er ansatt i helsesektoren med pasientkontakt, og annen yrkesvaksinasjon?

 • Helsearbeider: Influensa, hvert år
 • Annen yrkesvaksine: Blant annet polio, difteri, stivkrampe og hepatitt A og B

NB: Gravide får vaksiner hos fastlege og Covid-19-vaksine gis av kommunen eller apotek.

Illustrasjon av kvinne til Omega Helses side om svettebehandling hyperhidrose

Trygg og individuell oppfølging

Omega Helse bruker Helseboka for timebestillinger. Når du klikker på bestillingsknappen, kommer du til en oversiktsside over våre fagfelt. Derfra finner du behandlere, behandlingstilbud og ledige timer.

Illustrasjon av kalender som viser timebestilling hos Omega Helse
Illustrasjon av kvinne og dollartegn til prisliste for Omega Helse

Trygt og forutsigbart

Helsehjelp skal være forutsigbart og transparent. Omega Helse opererer derfor med forutsigbare priser.